Informatie

Aanvraagformulier voor verlof

Voor extra verlof, zoals bijvoorbeeld dokter, ziekenhuisbezoek zal een speciaal aanvraagformulier moeten worden ingevuld.
Dit formulier kunt u  HIER downloaden of via de map documenten.
Extra verlof wordt niet gegeven voor aangelegenheden die in de schoolvakanties of na schooltijd kunnen plaatvinden of die in strijd zijn met het belang van het onderwijs.


Nieuwe VSO Thriantaschool aan de Velodrome 2 Emmen
  


Thriantaschool en het Landelijkdoelgroepen model VSO

Op de Thriantaschool werken wij middels het landelijk doelgroepenmodel. Als school zijn we in de gelegenheid, goed onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. Zie ook onderstaande website.
https://www.lecso.nl/file/58970/9_Handleiding+Landelijk+model+doelgroepen_V5.0

 


 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden